november ’23 (toets hier)

Bedankt namens de club. Rinus van Vliet stop met activiteiten. Welkom bij de activiteiten commissie. Geralda Kat Geralda Kat en Raymond Gelsing zijn toegetreden tot de activiteiten commissie, door deze aanvulling bestaat de groep nu uit 3 personen nl Geralda, Leo en...