Bestuur Frankia Camper Club Nederland

Albert van de Molengraaf

Albert van de Molengraaf

Voorzitter / Website / PR

Marion Burgers

Marion Burgers

Secretaris & Penningmeester

Geralda Kat

Geralda Kat

Algemeen bestuur / Evenementen commissie

Leo van der Steen

Leo van der Steen

Algemeen bestuur / Evenementen commissie

Raymond Gelsing

Raymond Gelsing

Algemeen bestuur / Evenementen commissie