Leo en Albert zijn volop bezig met het evenement Weert.
Ruim 20 camper hebben zich voor dit evenement ingeschreven, nog 5 plaatsen vrij.
Alle bedrijven zijn benadert, dus klaar voor het weekend.